“Halkın sağlığa erişim hakkı kısıtlanıyor”

Bazı branşlarda hekim sayısının yetersiz olmasından dolayı Batman halkının sağlığa erişim hakkının kısıtlandığını belirten Batman Tabip Odası Başkanı Sertaç Adıgüzel, bölge illeri ile diğer kentler arasında eşitsizlik olduğunu kaydetti.

“Halkın sağlığa erişim hakkı kısıtlanıyor”
Yayınlama: 29.08.2023 13:51:23
66
A+
A-

Hekim sayısının azlığına dikkat çeken Başkan Adıgüzel, “Batman il merkezimizde bulunan İluh Devlet Hastanesi ve 3. Basmak Sağlık Kuruluşu niteliğindeki Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde özellikle Çocuk Cerrahisi ve Plastik Cerrahisi gibi ana dallarda, Nefroloji, Gastroenteroloji, Hematoloji, Romatoloji gibi yan dal bölümlerinde sayıca yalnızca bir hekim bulunmaktadır. Bu durum Batman halkının sağlığa erişim hakkını kısıtlamaktadır. Bahsi geçen branşlarda hekim sayısının yetersiz olmasının en büyük sebepleri; sağlık alanında yaratılmış olan tahribat, artan iş yükü, şiddet görme tehlikesi ile burun buruna olmak, sosyal, siyasal, çevresel şartlar gibi değişkenlerin bölge illeri ile diğer kentler arasında eşitsizlik hali içinde olması sayılabilir. Güçlü bir 1. basamak hizmeti ile sevk zincirine dayalı basamaklandırılmış bir sağlık sisteminin olmayışı, koruyucu değil tedavi edici hizmetlere ağırlık verilmesi, nitelikli hasta bakmak yerine niceliği ön plana çıkaran performans-teşvik sistemi gibi yöntemlerle hastaneler kar amacı güden ticarethane haline gelmiştir. Bu sistem sağlık emekçilerini her geçen artan hasta yükü ve performans kaygısı ile kölelik koşullarında çalışmaya zorlamaktadır. Hekimler bu iş yoğunluğu, baskı ve stres altında mecburi hizmetleri bittiğinde ya özel hastanelerde çalışmaya mecbur bırakılmakta ya da yurt dışında huzurla çalışmanın hayallerini kurar hale gelmektedir. Bu zorlayıcı ortam hekim ile hasta arasındaki diyalogun zayıf olmasına, güven duygusunun zedelenmesine ve şiddet ortamına zemin hazırlamaktadır. Özellikle Çocuk Cerrahisi ve Plastik Cerrahisi gibi branşlarda yaşanan problem acil vakalarda ciddi hayati riskler doğmasına sebep olmaktadır” dedi.

“EŞİTSİZLİKLER GİDERİLMELİ”

Bu duruma kalıcı bir çözüm için tekrardan uyarıda bulunduklarını kaydeden Adıgüzel, “İlimiz sosyal yaşam alanları, temiz havası ve çevresi, yaşanabilir ve ekolojik kent planlaması ile dışarıdan yerleşmeye uygun, teşvik edici bir kent haline getirilmelidir. Siyasal baskı ve güvenlik politikalarından kaynaklı oluşmuş olan eşitsizlikler giderilmeli, 1. basamak koruyucu sağlık hizmetleri geliştirilmeli ve sevk zincirine dayalı bir sistem geliştirilmeli, performans-teşvik sisteminden vazgeçilmeli, caydırıcı bir şiddet yasası çıkarılmalı ve en tepeden toplumun tabanına yayılan şiddet dilinden vazgeçilmelidir. Sayıca yetersiz olan branşlarda gerektiğinde özel kuruluşlardaki hekimler de kullanılarak şehrin tümünü kapsayan bir kamucu organizasyon oluşturulmalıdır. Bölgemize yerleşmeyi teşvik etmek için emekliliğe yansıyacak şekilde ek ücret teşvikleri sağlanmalıdır” diye konuştu.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.