“Düzenlemeler tekrar gözden geçirilmeli”

Sağlık-Sen Batman Şube Başkanı İbrahim Halil Dursun, 663 Sayılı KHK’da değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 23. madde ve alt düzenleme metinlerine itiraz ettiklerini belirtti.

“Düzenlemeler tekrar gözden geçirilmeli”
Yayınlama: 30.03.2023 17:03:43
34
A+
A-

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemelerle başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanları açısından sevinçle karşılandığını belirten Dursun, “TBMM Komisyonlarında bulunan İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile bazı kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinde yer alan bazı düzenlemelerin; mevcut bahsi geçen son düzenlemeye tezat olacak şekilde sağlık hizmetlerinin ve uygulamalarının aleyhine olduğu ve sağlık çalışanları için hizmet sunumuna yönelik ağır şartlar barındırdığı anlaşılmaktadır. Özellikle meslekten geçici veya tamamıyla men ile ilgili düzenlemeler kısmında net olmayan ifadelere yer verilmekte, zarar veren uygulamaların ve kasıtlılığın ne şekilde ölçüleceği anlaşılmamakta ve metnin başından sonuna kadar meslekten men ibaresi kullanılarak kasıt ve ihlalin tarifleri yapılmamış olup metinde amacından saptırılabilecek ucu açık ifadelere yer verilmektedir. Sağlık hizmeti sunumunda kasıt ve ihlallerin tespiti sonucunda verilecek cezaların salt mesleki yeterlilik ve hasta hakları ekseninde değerlendirmeye alınmış olmasının ise sağlık hizmetleri sunumunda görevin güven içerisinde ifa edilmesi gerekliliğine gölge düşürdüğü kanaatindeyiz. Tıp uygulamalarında ve diğer hizmet sunumlarında tedirginliğe, güvensizliğe, sorumluluk bilincini hırpalamaya ve de sağlık uygulamalarında total hizmet kalitesinde düşüklüğe sebebiyet vermesi muhtemel bu düzenlemenin tekrardan gözden geçirilmesini, metnin ilgili yerlerinin değiştirilmesini, ihtiyaç duyulan maddenin veya uygulamaların net olarak belirtilmesini talep ediyoruz.” diye konuştu.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.