SEÇİM PROPAGANDASI

Seçime çalışmalarından biri olan propagandanın yeri ve önemi şu sıralar oldukça büyüktür.

Yayınlama: 28.03.2023 13:56:30
152
A+
A-

Propaganda fazla sayıdaki insanları, düşünce ve davranışlarını abartılı bir şekilde medya, basın ve çeşitli araçlar yoluyla etkileyerek, kişileri kendi tarafına çekme amacını taşıyan önceden çalışılmış ve planlarları önceden hazırlanmış bir mesajlar bütünüdür. Bu mesajlarla insanları daha etkileyici kılmaya çalışılmıştır. Her ne kadar propaganda yöntemi ile tarafsız bilgi sağlamaya çalışılsa da maalesef günümüzde kendine taraftar toplamak için, tarafsızlıktan uzaklaşılmaktadır ve en temelde kendi kitlesini etkileyecek bilgiyi sunmaktadır. Mesaj doğru olsa da yönlü olabilir ve olayın tümünü dengeli bir şekilde sunmayabilir. Genellikle politikacıların başvurduğu bir yöntem şekli olup hükümetler ve politik partiler tarafından da desteklenir.  Propaganda aile ve cemiyet hayatının teşekkülü ile başlamış, gittikçe gelişerek bugün amansız bir silah halini almıştır.

1622 senesinde 30 yıl savaşlarının başlangıcından hemen sonra, Papa XV. Gregory Hristiyan olmayan ülkelere gönderilen misyonerler vasıtasıyla Hıristiyanlığın yayılmasını gözeten Congregatio de Propaganda Fide(İnancı Yayma Meclisi)’ni kurdu. Kelimenin orijinal anlamı yanıltıcı bilgi anlamına gelmiyordu. Modern politik manası I. Dünya Savaşına kadar gider ve orijinali alçaltıcı bir mana içermemektedir.

Propaganda bilinen ve çok eskiden beri kullanılan bir yöntemdir. Livy gibi Roma İmparatorluğu yazıları Roma yandaşı propagandanın baş eserleri olarak kabul edilir. Terimin kendisi Katolik inancının yayılması ve Katolik olmayan ülkelerde kiliseye ait işlerin düzenlenmesiyle görevli papalık makamı olan, İnancın Yayılması için Roma Katolik Kutsal Meclisinden gelmektedir. Terimin kendisi “yayılması gereken” anlamına gelen propagand- Latince kökünden gelmektedir.

Günümüzde yapılan propaganda araçları, hem gelişmiş, hem de geçmişten daha hararetli yapılmaktadır. Teknolojilinin de hayatımıza girmesi sonucu daha fazla insana ulaşmak hedeflenmiş ve başarılı olunmuştur. İnternetin hayatımızdaki yeriyle, sosyal medyada yapılan propagandalar hedef kitlesi sayısını arttırmaktadır. Yalan yanlış propaganda haberleri ve alakasız bilgi kirliliği ile propagandanın gerçek amacın dışına çıktığı pek çok kez şahit olmuşuzdur. Getirilen pek çok yasal statüyü az da olsa propagandanın doğru yapılması hususunda propaganda yapan kişilere yön vermiştir.

Adabıyla edebiyle ve doğru bir şekilde yapılan propagandalar insanoğlunun yararına olacağını unutmamak gerekir.

Yazarın Son Yazıları
30.04.2024 14:49:37
02.04.2024 13:40:06
27.02.2024 12:55:44
31.12.2023 12:51:41
12.03.2023 13:56:50
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.